18 april 2019

18 april 2019 - Als een paal boven....

Zoals eerder aangekondigd zijn de heipalen deze week in de grond geheid. Hierbij is de bouw van de portiersloge officieel gestart. Deze portiersloge zal worden voorzien van een kelder waarvan het uitgraven van de grond nu is gestart. Naast de portiersloge komen 2 weegbruggen die vanaf ingebruikstelling van het vrieshuis de vrachtauto trailers kunnen wegen.