Aviko B.V. Privacy Policy

Aviko B.V. stelt uw bezoek aan onze website op prijs. Aviko B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dien u gebruik maakt van diensten, zoals aangeboden op de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Aviko B.V. uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Aviko B.V. in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De persoonlijke gegevens worden door Aviko B.V. in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrag- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek. Aviko B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Deze website gebruikt Google Analytics voor webanalyse. Dat is een service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. De gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die via de cookies worden verzameld, worden naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google neemt de privacyprincipes van de Amerikaanse 'Safe Harbor'-overeenkomst in acht en is bij het 'Safe Harbor'-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om ons andere services in verband met website- en internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven, als dat wettelijk is voorgeschreven of als die partijen de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google.Wij hebben ingesteld dat Google Analytics het laatste deel van de IP-adressen van de bezoekers van onze website wist. Zo komen wij nooit in het bezit van gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u voor uw browser de 'Opt-out Browser Add-on' installeren.

Aviko B.V. behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.