Persberichten

 • Aviko ontvangt BREEAM-NL Outstanding certificaat

  1 maart 2021

  Het vrieshuis van Aviko heeft afgelopen maandag het BREEAM-NL Outstanding certificaat ontvangen voor het nieuwe vrieshuis. Het gebouw in Steenderen voldoet met het certificaat aan de hoogste duurzaamheidseisen. Hiermee zijn we het meest duurzame vrieshuis van Nederland.

 • 25 feb 2019 C

  Bouw Aviko Vrieshuis bereikt hoogste punt

  26 februari 2019

  De bouw van het nieuwe Aviko Vrieshuis in Steenderen heeft op maandag 25 februari het hoogste punt bereikt.

 • Nieuwe website Aviko Vrieshuis

  7 januari 2019

  Aviko bouwt een nieuw vrieshuis in Steenderen. De nieuwe locatie moet begin 2020 operationeel zijn. Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voortgang van het bouwproces, heeft Aviko speciaal voor dit bouwtraject een website gelanceerd.

 • Alle lichten op groen: bouw vrieshuis nu echt begonnen

  30 augustus 2018

  De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het laatst dienende hoger beroep van enkele omwonenden tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland op 24 mei jl. Toen werd het beroep tegen de verlening van de omgevingsvergunning van 28 januari 2016 voor de bouw van het nieuwe Aviko vrieshuis niet-ontvankelijk verklaard.

 • Voorbereidende werkzaamheden Aviko Vrieshuis starten volgende week

  6 juni 2018

  De bouw van het nieuwe Aviko vrieshuis gaat nu werkelijk van start. Vanaf 11 juni wordt een aanvang gemaakt met onder meer de aanleg van riolering, putten en een noodweg. Direct na de zomerperiode start de daadwerkelijke bouw.

 • Definitieve uitspraak Raad van State 24 januari 2018

  24 januari 2018

  Aviko heeft vandaag kennis genomen van de door de Raad van State uitgebrachte definitieve uitspraak inzake het bestemmingsplan voor de bouw van het nieuwe vrieshuis in Steenderen. Wij zijn blij dat, na een langdurige procedure, de uitspraak een feit is en dat de procedure rondom de goedkeuring uiteindelijk positief is verlopen.

 • Uitspraak Raad van State 19 juli 2017

  19 juli 2017

  Aviko heeft kennis genomen van de door de Raad van State gedane uitspraak inzake het bestemmingsplan voor de bouw van het nieuwe vrieshuis en is blij met het feit dat er nu een uitspraak ligt.

 • BREEAM certificaat

  Het duurzaamste vrieshuis van Nederland staat straks gewoon in Steenderen…

  5 april 2017

  Aviko heeft de hoogst haalbare BREEAM duurzaamheidsscore gerealiseerd voor het nieuw te bouwen vrieshuis in Steenderen. Hiertoe heeft het bedrijf het internationaal erkende certificaat "BREEAM Outstanding" ontvangen, de hoogste van vijf mogelijke beoordelingskwalificaties.

 • Aviko bijna klaar om rondweg op te leveren

  2 maart 2017

  Als onderdeel van de plannen voor de bouw van een nieuw vrieshuis tegenover de huidige fabriekslocatie heeft Aviko met de gemeente Bronckhorst afgesproken een nieuwe rondweg rondom de uitbreiding van het fabrieksterrein aan te leggen. Inmiddels is de aanleg van deze weg nagenoeg klaar en vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats.

 • Zitting bij de Raad van State vastgesteld op 14 maart 2017

  13 december 2016

  Aviko heeft een uitnodiging ontvangen voor de zitting van de Raad van State voor de behandeling van de ingediende beroepen inzake het bestemmingsplan Steenderen en de herziening van het bedrijfsterrein van Aviko. De zitting vindt plaats op 14 maart 2017.

 • Aviko Birds Eye 08 09 2016 Print

  Aanleg nieuwe weg Steenderen bijna gereed

  27 oktober 2016

  De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe weg en rotonde ter hoogte van Aviko in Steenderen zijn bijna afgerond, vanaf maandag 7 november a.s. kan deze in gebruik worden genomen.

 • Aviko start met aanleg nieuwe ontsluitingsweg Steenderen

  21 december 2015

  Aviko wil in de toekomst gebruik gaan maken van industrieterrein Steenderdiek en heeft daarom besloten een aanvang te maken met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg.

 • Gemeenteraad Bronckhorst stelt herziening bestemmingsplan vast voor bedrijfsterrein

  18 december 2015

  Donderdagavond 17 december jl. heeft de raad van de gemeente Bronckhorst ingestemd met het definitieve ontwerp bestemmingsplan “Steenderen, herziening bedrijfsterrein Aviko”.

 • Grond verwerven voor beplanting rond vrieshuis

  2 december 2015

  Aviko is bereid maximaal 2,5 hectare grond aan te kopen of door ruilverkaveling te verkrijgen en deze in te planten om het nieuw te bouwen vrieshuis in Steenderen beter te laten inpassen in de omgeving. De realisatie moet, in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden, binnen drie jaar na de bouw plaatsvinden.

 • B en W Bronckhorst stemmen in met voorontwerp bestemmingsplan bedrijfsterrein Aviko Steenderen

  31 maart 2015

  Vandaag hebben wij vernomen dat het college van B en W akkoord is met het voorontwerp bestemmingsplan. Met de herziening van het bestemmingsplan wil Aviko ruimte creëren voor de bouw van een centraal vrieshuis in Steenderen.