Zitting bij de Raad van State vastgesteld op 14 maart 2017

Geplaatst op 13 december 2016

Aviko heeft een uitnodiging ontvangen voor de zitting van de Raad van State voor de behandeling van de ingediende beroepen inzake het bestemmingsplan Steenderen en de herziening van het bedrijfsterrein van Aviko. De zitting vindt plaats op 14 maart 2017.

 Steenderen is voor Aviko een van de locaties die is aangemerkt als "Centre of Excellence" waar productie, opslag en transport uitstekend gecombineerd kunnen worden. Om de mogelijkheden van deze locatie optimaal te kunnen benutten en de kwaliteit en continu├»teit van Aviko voor de toekomst zeker te kunnen stellen is -na uitgebreid onderzoek en vele afwegingen- besloten tot de bouw van een 35 meter hoog vrieshuis. Eind vorig jaar al stemde de gemeente Bronckhorst in met de plannen. De thans dienende beroepen zijn het gevolg van het bezwaar dat een aantal mensen maakt tegen de bouw van het vrieshuis, waarbij de hoogte en de verwachte impact hiervan op de omgeving het belangrijkste argument vormt.

 De komst van het nieuwe vrieshuis is voor Aviko en onze vestiging in Steenderen van groot belang om onze ambities te kunnen blijven verwezenlijken. Het past in de voorgenomen groeistrategie en stelt ons in staat om adequaat in te spelen op kansen in een sterk competitieve markt.

 Aan de beslissing voor de bouw van het nieuwe vrieshuis ging uitgebreid onderzoek vooraf en is met alle betrokken partijen uitvoerig overleg geweest. Ook aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat de keuze voor een 35 meter hoog vrieshuis de beste optie is.

Wij kijken dan ook met vertrouwen uit naar de zitting op 14 maart a.s. en hopen zeer spoedig daarna voortgang te kunnen geven aan de geplande investeringen in Steenderen, waarvan de bouw van het vrieshuis deel uit maakt.