Voorbereidende werkzaamheden Aviko Vrieshuis starten volgende week

Geplaatst op 6 juni 2018

De bouw van het nieuwe Aviko vrieshuis gaat nu werkelijk van start. Vanaf 11 juni wordt een aanvang gemaakt met onder meer de aanleg van riolering, putten en een noodweg. Direct na de zomerperiode start de daadwerkelijke bouw.

Met de werkzaamheden wordt begonnen nadat de Rechtbank Gelderland de bouw- en omgevingsvergunning voor het Aviko vrieshuis in Steenderen op 25 mei jl. heeft goedgekeurd.

Reeds eerder heeft de Raad van State het bestemmingsplan goedgekeurd en met de uitspraak van de Rechtbank Gelderland is bevestigd dat het plan van Aviko voldoet aan alle wet- en regelgeving en dat de procedures juist zijn verlopen.

"Na een lange periode van oponthoud kunnen wij nu echt starten met de voorbereiding van de bouw", aldus Gert-Jan Janssen Reinen, projectleider Vrieshuis Aviko. "De omstandigheden zijn nu gunstig. Zo zijn de grondwaterstanden in deze periode prima voor het verdichten van het zandpakket onder het vrieshuis en het aanbrengen van fundatielagen, rioleringen en mantelbuizen. Waarschijnlijk is dan ook geen bemaling nodig. We verwachten een spoedig verloop van de bouwvoorbereidingen."

De bouw van dit vrieshuis maakt deel uit van een omvangrijk investeringsplan om toekomstige groei mogelijk te maken. Steenderen is voor Aviko één van de locaties die is aangemerkt als "Centre of Excellence" waar productie, opslag en transport uitstekend gecombineerd kunnen worden. "Om de mogelijkheden van deze locatie optimaal te benutten en de kwaliteit en continuïteit van Aviko voor de toekomst zeker te stellen is besloten tot de bouw van dit moderne, toekomstbestendige vrieshuis. Een fantastische stap voorwaarts voor ons bedrijf, onze mensen en onze vestigingslocatie Steenderen.", aldus Piet Hein Merckens, CEO Aviko.

Duurzaamheid is een van de belangrijkste aandachtspunten bij de bouw van dit vrieshuis. Niet voor niets ontving Aviko hiervoor de hoogst haalbare duurzaamheidsscore BREEAM "outstanding".

Tijdens de werkzaamheden wordt zo veel als mogelijk getracht eventuele tijdelijke last voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Geïnteresseerden kunnen de voortgang van de bouw straks live volgen via de website.