BREEAM certificaat

Het duurzaamste vrieshuis van Nederland staat straks gewoon in Steenderen…

Geplaatst op 5 april 2017

Aviko heeft de hoogst haalbare BREEAM duurzaamheidsscore gerealiseerd voor het nieuw te bouwen vrieshuis in Steenderen. Hiertoe heeft het bedrijf het internationaal erkende certificaat "BREEAM Outstanding" ontvangen, de hoogste van vijf mogelijke beoordelingskwalificaties.

 BREEAM is een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar nagenoeg alle aspecten van de bouw zoals materialen, energie, transport, afval, vervuiling, water en landgebruik &  ecologie.

 Steenderen is voor Aviko een van de locaties die is aangemerkt als "Centre of Excellence" waar productie, opslag en transport uitstekend gecombineerd kunnen worden. Maar de huidige opslagcapaciteit voor diepvriesproducten is momenteel te beperkt. Daarom worden thans in Steenderen geproduceerde diepvriesproducten afgevoerd naar en opgeslagen op verschillende locaties in Nederland. Om de efficiency te verbeteren en onnodig transport met daarmee samenhangende milieubelasting te voorkomen is besloten tot de bouw van een nieuw vrieshuis.

 "De bouw van dit vrieshuis is niet niks. Vanaf de eerste pennenstreek op de tekentafel wilden we de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk beperken. De focus op duurzaamheid is eigenlijk bij elke beslissing leidend geweest", aldus Gert-Jan Janssen Reinen, die voor Aviko verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. "Als bedrijf bestaan we van wat de natuur voortbrengt. Daar moeten we dan ook heel zorgvuldig mee omgaan".

 Het nieuwe vrieshuis bestaat straks uit 9.000 m2 opslag en 400 m2 kantoren en heeft een scala van duurzame ontwerpmaatregelen. Zo wordt het vrieshuis energiezuinig door hoogbouw, automatisering en zuinige apparatuur. Zonnepanelen op het vrieshuis wekken energie op. Waterbesparende maatregelen worden doorgevoerd bij alle toiletten, kranen en douches. Zowel warme als koude restwarmte zal worden benut voor kantoorklimatisering en er is natuurlijk overal LED verlichting. Maar er worden ook maatregelen genomen voor duurzaam medegebruik van de locatie op de nieuw aangelegde wadi's door vleermuizen, vogels en insecten.

Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2017 begonnen met de bouw van het nieuwe vrieshuis.