Aviko Birds Eye 08 09 2016 Print

Aanleg nieuwe weg Steenderen bijna gereed

Geplaatst op 27 oktober 2016

De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe weg en rotonde ter hoogte van Aviko in Steenderen zijn bijna afgerond, vanaf maandag 7 november a.s. kan deze in gebruik worden genomen.

In het weekend van 5 en 6 november a.s. wordt de Dr. A. Ariënsstraat ter hoogte van het hoofdkantoor van Aviko tijdelijk volledig afgesloten voor alle autoverkeer om de aansluiting van de nieuwe weg op de huidige weg te realiseren. Hiervoor wordt een verkeersomleiding via Toldijk ingesteld. Het fietsverkeer vanuit Baak richting centrum Steenderen en vice versa kan op dat moment al wel gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de  nieuwe weg. Vanaf maandag 7 november a.s. worden ook de nieuwe weg en de rotonde opengesteld voor verkeer en is de oude route via de Dr. A. Ariënsstraat definitief niet meer te berijden, ook niet door fietsers.

Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren is in overleg met gemeente Bronckhorst gekozen voor de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde, vanuit Baak tot het dorp hoeven zij dan nergens over te steken.

Verder zijn er diverse verkeersremmende maatregelen genomen bij nadering van het dorp en zijn de bushaltes verplaatst meer richting dorp.

Voor de medewerkers van Aviko wordt de huidige onoverzichtelijke oversteek van het parkeerterrein naar de fabriek aanzienlijk verbeterd middels de nieuwe situatie. Tevens wordt de inrit van de Aviko parkeerplaats verlegd om een onveilige situatie in de nieuw aangelegde bocht te voorkomen.

De gedeeltelijke verlegging van de Dr. A. Ariënsstraat is noodzakelijk omdat Aviko in de toekomst gebruik wil gaan maken van industrieterrein Steenderen.

Fietsroute Baak - voetbalvelden, IKC, sporthal etc.

Aan de noordzijde van de Dolfingweg tussen de rotonde en de kruising Dr. A. Ariënsstraat wordt door de gemeente een fietspad gerealiseerd ten behoeve van  fietsers richting het voetbalveld, IKC, sporthal, zwembad en het industrieterrein. Fietsers in die richting moeten voor de rotonde één keer oversteken. Ook hieraan liggen veiligheidsoverwegingen ten grondslag, namelijk het voorkomen dat zij langs de nieuwe inrit voor de vrachtwagens van Aviko moeten rijden.

In verband met de aanleg van dit noordelijk fietspad tussen 7 en 18 november a.s. is de route naar het IKC etc. in die periode niet te gebruiken en moet men over het fietspad langs de nieuwe weg via het dorp fietsen.