Grond verwerven voor beplanting rond vrieshuis

Geplaatst op 2 december 2015

Aviko is bereid maximaal 2,5 hectare grond aan te kopen of door ruilverkaveling te verkrijgen en deze in te planten om het nieuw te bouwen vrieshuis in Steenderen beter te laten inpassen in de omgeving. De realisatie moet, in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden, binnen drie jaar na de bouw plaatsvinden. De gemeente Bronckhorst ondersteunt dit idee. 

Met dit initiatief neemt Aviko de suggestie over van Het Steenders Landschap en Het Steenderens Belang. Aviko is met deze belangenorganisaties in gesprek over de vraag hoe ze de visuele impact van het nieuwe vrieshuis verder kan verzachten voor de omgeving. Ook de gemeente neemt deel aan dit overleg.

Het Steenders Landschap en Het Steenderens Belang waarderen op zich de inspanning van Aviko om het vrieshuis binnen de grenzen van het eigen terrein zo goed mogelijk landschappelijk in te passen. De gemeente beoordeelt deze inpassing als voldoende. Het Steenders Landschap en Het Steenderens Belang verwachten echter dat de inpassing onvoldoende zal zijn. Ze achten maatregelen buiten het eigen terrein onontkoombaar om de visuele gevolgen van de bouw op de omgeving te neutraliseren.

Welke maatregelen dat moeten zijn, kunnen ze nu nog moeilijk bepalen. Ze adviseerden wél een bedrag te reserveren waarmee Aviko na de bouw buiten het eigen terrein de gewenste maatregelen kan treffen. Als Aviko aan deze wens tegemoet komt, kan ze wat beide belangenorganisaties betreft de procedure continueren voor een vergunning voor de bouw van het vrieshuis.

Aviko heeft dit advies overgenomen en is bereid maximaal 2,5 hectare aanpalende grond te verwerven om daarna met beplanting de impact van het vrieshuis op de omgeving te verzachten.