Aviko start met aanleg nieuwe ontsluitingsweg Steenderen

Geplaatst op 21 december 2015

Aviko bezit aan de oostkant van de Dr. A. Ariënsstraat gronden die een industrie bestemming hebben. In het geldende bestemmingsplan Steenderen Dorp is vastgelegd dat wanneer Aviko gebruik wil maken van dit industrieterrein (Steenderdiek)  de Dr. A. Ariënsstraat deels moet  worden verlegd. Aangezien Aviko in de toekomst gebruik wil gaan maken van dit industrieterrein heeft zij besloten een aanvang te maken met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg.

Door het nu aanleggen van deze nieuwe weg zorgt Aviko ervoor dat de omgeving zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de toekomstige ontwikkelingen op dit industrieterrein.

Aviko heeft  de voor de aanleg van deze weg benodigde kap- en inritvergunning inmiddels aangevraagd.  Deze is nodig om de aansluiting van het nieuwe wegtracé  Dolfingweg en Dr. A. Ariënsstraat te kunnen maken. De werkzaamheden zullen nog dit jaar starten en tot ongeveer juni 2016 gaan duren.