Alle lichten op groen: bouw vrieshuis nu echt begonnen

Geplaatst op 30 augustus 2018

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het laatst dienende hoger beroep van enkele omwonenden tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland op 24 mei jl. Toen werd het beroep tegen de verlening van de omgevingsvergunning van 28 januari 2016 voor de bouw van het nieuwe Aviko vrieshuis niet-ontvankelijk verklaard.

Oponthoud

Beroep van enkele omwonenden heeft eerder geleid tot uitstel van de bouwactiviteiten. "Samen met de gemeente Bronckhorst hebben we er alles aan willen doen om de bezwaren en zorgen van een kleine groep omwonenden weg te nemen. Daarbij hebben we duidelijk willen maken dat de bouw van dit vrieshuis eigenlijk in alle opzichten de beste keuze is en dat alle voor de bouw noodzakelijke procedures zorgvuldig zijn doorlopen. De schop kan de grond in en de eerste steen kan worden gelegd", aldus Piet Hein Merckens, Aviko CEO.

De bouw van dit vrieshuis maakt deel uit van een omvangrijk investeringsplan om toekomstige groei mogelijk te maken. Steenderen is voor Aviko één van de locaties die is aangemerkt als "Centre of Excellence" waar productie, opslag en transport uitstekend gecombineerd kunnen worden.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf week 35 (eind augustus) zal worden gestart met de heiwerkzaamheden, die ongeveer zes weken zullen duren. Vanaf medio januari 2019 start de montage van het stalen skelet. Naar verwachting is het nieuwe vrieshuis eind 2019 gereed.

"Wij kunnen niet helemaal uitsluiten dat de bouwwerkzaamheden tot enig (geluids-)ongemak voor omwonenden zullen leiden. Maar we zullen al het mogelijke doen om eventuele, tijdelijke hinder tot een minimum te beperken", zegt Gert-Jan Janssen Reinen, projectleider vrieshuis Aviko. "Gedurende het hele project is een contactpersoon voor omwonenden telefonisch en op de bouwplaats beschikbaar".

Duurzaamheid is een van de belangrijkste aandachtspunten bij de bouw van dit vrieshuis. Niet voor niets ontving Aviko hiervoor de hoogst haalbare duurzaamheidsscore BREEAM "outstanding".