B en W Bronckhorst stemmen in met voorontwerp bestemmingsplan bedrijfsterrein Aviko Steenderen

Geplaatst op 31 maart 2015

Op 18 maart 2015 heeft Aviko het eindconcept van het voorontwerp bestemmingsplan 'Steenderen, herziening bedrijfsterrein Aviko' toegestuurd aan het college van B en W Bronckhorst en verzocht om de inspraakprocedure over dit plan te starten.

Vandaag hebben wij vernomen dat het college van B en W akkoord is met het voorontwerp bestemmingsplan. Met de herziening van het bestemmingsplan wil Aviko ruimte creëren voor de bouw van een centraal vrieshuis in Steenderen. Een centraal vrieshuis van +/- 40.000 palletplaatsen is noodzakelijk om de productielocatie in Steenderen op de lange termijn concurrerend te laten functioneren.

Voorafgaand aan dit voorontwerp bestemmingsplan heeft de Gemeente Bronckhorst Aviko gevraagd gegevens aan te leveren waarop het gemeentebestuur een principestandpunt kon innemen over de stedenbouwkundige en landschappelijke aanvaardbaarheid van de door Aviko beoogde bouw van een centraal vrieshuis.

Arcadis is gevraagd om advies uit te brengen over de ruimtelijke inpassing van het nieuwe vrieshuis, passend bij de wensen en eisen van de gemeente Bronckhorst en Aviko. Het doel was inzichtelijk te maken wat deze vraag van een nieuw vrieshuis met dergelijke omvang werkelijk betekent voor het bestaande landschap en het dorp Steenderen.

Op 18 maart 2014 heeft B en W aangegeven dat op basis van de geleverde 'landschapsanalyse en ruimtelijke studie' de landschappelijke inpassing van de voorkeursvariant van 35 meter op verantwoorde wijze kan plaatsvinden op het zuidelijk terreingedeelte van 'Steenderdiek'. In het voorontwerp bestemmingsplan is op basis hiervan het plan verder uitgewerkt.

Op  13 april 2015 organiseert de gemeente Bronckhorst  bij zaal Heezen, J.F. Oltmansstraat 5 in Steenderen tussen 19.30 en 21.30 uur een inloopavond, waar geïnteresseerden het bestemmingsplan kunnen bekijken en toelichting kunnen vragen. Het Aviko projectteam dat zich bezig houdt met de bouw van het vrieshuis zal hierbij ook aanwezig zijn om een toelichting te geven op het plan en eventuele vragen te beantwoorden.