Aviko bijna klaar om rondweg op te leveren

Geplaatst op 2 maart 2017

Als onderdeel van de plannen voor de bouw van een nieuw vrieshuis tegenover de huidige fabriekslocatie heeft Aviko met de gemeente Bronckhorst afgesproken een nieuwe rondweg rondom de uitbreiding van het fabrieksterrein aan te leggen. Inmiddels is de aanleg van deze weg nagenoeg klaar en vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats.

 "Belangrijk uitgangspunt bij de aanleg van de nieuwe rondweg was om zo veel mogelijk last en hinder voor omwonenden, gebruikers en Aviko te voorkomen. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee", aldus Gert-Jan Janssen Reinen, die voor Aviko de aanleg begeleidde.

 Inmiddels ontvangt Aviko veel positieve reacties over het feit dat de toegankelijkheid van het dorp en de uitstraling van de aanrijroute sterk is verbeterd. Ook is de nieuwe oversteekplaats voor Aviko medewerkers veel veiliger geworden.

 Op dit moment vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats. Zo werden onlangs de dakrandpanelen van het fabriekspand aan de Dr. A. Ariënsstraat vervangen om het aangezicht en de uitstraling bij het binnenrijden van het dorp verder te verbeteren. Onder meer tijdens de komende Boomfeestdag op 22 maart aanstaande zal extra groenvoorziening worden geplant. En voor het verder terugdringen van eventuele geluidshinder zullen speciale geluidsschermen worden geplaatst. De bouwvergunning hiervoor wordt binnenkort verwacht.

 Waarschijnlijk zal op korte termijn kunnen worden overgegaan tot de formele overdracht en oplevering van de nieuwe rondweg aan de gemeente Bronckhorst.