BREEAM is een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen en staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Deze certificeringsmethode wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren en is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk ter wereld. Deze kan gebruikt worden voor zowel het ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen.Hierbij wordt gekeken naar nagenoeg alle aspecten van de bouw zoals materialen, energie, transport, afval, vervuiling, water en landgebruik & ecologie.

Aviko heeft in maart 2017 de hoogst haalbare BREEAM duurzaamheidsscore gerealiseerd voor het nieuw te bouwen vrieshuis in Steenderen. Hiertoe heeft zij het internationaal erkende certificaat "BREEAM Outstanding" ontvangen, de hoogste van vijf mogelijke beoordelingskwalificaties. 
Breeam scores

Steenderen is voor Aviko een van de locaties die is aangemerkt als "Centre of Excellence" waar productie, opslag en transport uitstekend gecombineerd kunnen worden. Maar de huidige opslagcapaciteit voor diepvriesproducten is momenteel te beperkt. Daarom worden thans in Steenderen geproduceerde diepvriesproducten afgevoerd naar en opgeslagen op verschillende locaties in Nederland. Om de efficiency te verbeteren en onnodig transport met daarmee samenhangende milieubelasting te voorkomen is besloten tot de bouw van een nieuw vrieshuis. 

"De bouw van dit vrieshuis is niet niks. Vanaf de eerste pennenstreek op de tekentafel wilden we de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk beperken. De focus op duurzaamheid is eigenlijk bij elke beslissing leidend geweest", aldus Gert-Jan Janssen Reinen, de projectleider van het vrieshuis. "Als bedrijf bestaan we van wat de natuur voortbrengt. Daar moeten we dan ook heel zorgvuldig mee omgaan". 

Het nieuwe vrieshuis beslaat qua ruimte 10.090 m2 industrie, 313 m2 kantoren en met betrekking tot opslag 57.189 m2 palletplaatsen en 7.863 m2 gangpaden. Tevens is een een scala aan duurzame ontwerpmaatregelen te noemen, zo wordt het vrieshuis energiezuinig door hoogbouw, automatisering en zuinige apparatuur. Zonnepanelen op het vrieshuis wekken energie op. Waterbesparende maatregelen worden doorgevoerd bij alle toiletten, kranen en douches. Zowel warme als koude restwarmte zal worden benut voor kantoorklimatisering en er is natuurlijk overal LED verlichting. Maar er worden ook maatregelen genomen voor duurzaam medegebruik van de locatie op de nieuw aangelegde wadi's door vleermuizen, vogels en insecten.

BREEAM Certificaat