Aviko en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

"De wereldbevolking groeit naar mogelijk 10 miljard in 2050. Dat vraagt veel inventiviteit van voedselproducenten en -distributeurs. Zonder te verduurzamen vragen we met elkaar teveel van onze aarde. Aviko wil zijn bijdrage leveren door het realiseren van een duurzame teelt en verwerking van aardappelen."

Aviko Groepsdirectie

In de afgelopen jaren is de bewustwording om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) verder toegenomen. Energieschaarste, consumenten met overgewicht en hogere afvalbergen geven steeds vaker te denken: hoe kan Aviko een bijdrage leveren aan het reduceren van de wereldwijde milieu- en gezondheidsproblemen?

Waarde creëren uit aardappelen, dat is al ruim 50 jaar het doel van Aviko. Als aardappelverwerkende organisatie gebruiken we in onze bedrijfsvoering vrijwel alles wat de natuur ons daarbij aanbiedt. Deze efficiënte manier van werken levert winst op voor mens, milieu en Aviko. 

Om het MVO beleid goed te kunnen uitdragen, heeft Aviko 4 doelen geformuleerd:

1. Maximaal verwaarden van de aardappel

2. Zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het milieu

3. Vervaardigen van lekkere en voedzame aardappelproducten van constante kwaliteit

4. Levensfase bewust personeelsbeleid

Lees meer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door Aviko in het  MVO-verslag 2012-2013

 

Het nieuwe vrieshuis en MVO

Ons moderne nieuwe vrieshuis heeft straks de nieuwste koeltechniek, verbeterde isolatie en energiezuinige verlichting. Dankzij de goede isolatie kunnen we de koeling van het vrieshuis even stilzetten als de fabriek veel stroom nodig heeft. Als de fabriek normaal draait of stilstaat kan het vrieshuis harder vriezen. Het vrieshuis is hierdoor een soort accu. De energie van onze eigen warmtekrachtcentrale, die energie efficiënt wordt opgewekt, kan hierdoor optimaal worden benut.
Daarnaast kan door middel van het nieuwe vrieshuis 80% van onze producten vanuit de fabriek in Steenderen dichterbij gekoeld worden. Nu worden deze vervoerd naar diverse vrieslocaties in Nederland. Dit bespaart naar schatting jaarlijks 80.000 transportkilometers over de plaatselijke binnenwegen.