Waarom een nieuw vrieshuis in Steenderen?

Sinds de oprichting in 1962 is Aviko uitgegroeid tot Europees marktleider op het gebied van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten. In de afgelopen 10 jaar heeft de wereldmarkt voor aardappelproducten een gestage groei laten zien.

Steenderen is voor Aviko één van de locaties die is aangemerkt als "Centre of Excellence" waar productie, opslag en transport uitstekend gecombineerd kunnen worden. Om de mogelijkheden van deze locatie optimaal te kunnen benutten en de kwaliteit en continuïteit van Aviko voor de toekomst zeker te kunnen stellen is -na uitgebreid onderzoek en vele afwegingen- besloten tot de bouw van een vrieshuis. Eind 2015 al stemde de gemeente Bronckhorst in met de plannen.

De komst van het nieuwe vrieshuis is voor Aviko en de vestiging in Steenderen van groot belang om onze ambities te kunnen blijven verwezenlijken. Het past in de voorgenomen groeistrategie en stelt ons in staat om adequaat in te spelen op kansen in een sterk competitieve markt.

Om de productielocatie in Steenderen in de toekomst concurrentiewaardig te maken is een vrieshuis op het eigen terrein noodzakelijk. Steenderen is een locatie die ook op de lange termijn van strategisch belang voor ons is, de opslagcapaciteit voor diepvriesproducten in Steenderen is echter beperkt. Daarom worden diepvriesproducten die in Steenderen worden geproduceerd nu afgevoerd naar meerdere vrieshuizen op verschillende locaties in Nederland. Vanuit deze vrieshuizen vindt de uitlevering plaats van producten naar afnemers in binnen- en buitenland.

Met deze werkwijze zijn echter veel extra transportbewegingen gemoeid. Om deze te beperken en de efficiëntie in opslag te vergroten, gaat Aviko een nieuw vrieshuis bouwen. Hierdoor ontstaat een besparing op de externe opslagkosten en op de transportkosten.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Na een intensief traject van plannen maken en vergunningen aanvragen is op 24 mei 2018 toestemming ontvangen om met de bouw te mogen beginnen.

Ter voorbereiding hierop is de toegangsweg en de weg rond het bedrijfsterrein aangepast en sinds 7 november 2016 in gebruik genomen.

Vanaf 20 juni 2018 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals de aanleg van riolering, putten en een noodweg. Op 22 augustus 2018 is vervolgens begonnen met de daadwerkelijke bouw en is de allereerste heipaal geslagen.

Bent u benieuwd naar de planning, de voortgang, het bouwproces of wilt u een video bekijken die de nieuwe situatie weergeeft?

Het kan allemaal, wij houden u via deze website op de hoogte!

 

 

Benieuwd naar de nieuwe situatie? Bekijk hieronder de video !